This cutie is one of my old summer favorites.
This color is great with so much outfits, so I had
to share this look.

Dit schatje is een van mijn oude favorieten.
Deze kleur is geweldig met zo veel outfit, dus moest
ik deze look delen.

This bag is a two year old Manfield model, we have a lot of those stores here in The Netherlands.
I fell in love with the vintage look and the size, it looks small but you would be amazed how much this little bag holds.
And lets not forget the color! Great right?

Deze tas is een twee jaar oud Manfield model, we hebben veel van dat soort winkels in Nederland.
Ik werd verliefd op de vintage look en de formaat, hij lijkt klein maar je zal verrast staan van hoeveel er in deze kleine tas past.
En laten we de kleur niet vergeten! Geweldig toch?
 

I wanted to match this bag with a fun outfit, so a lot of diffrent colors. I chose a long skirt with a playfull print to spice up the hole outfit. Above a simple but colorful blouse, and of course a pair of sneaekers. Also! In a great color.

Ik wou deze tas matchen met een leuke outfit, dus veel verschillende kleuren. Ik heb gekozen voor een lange rok met een speelse print om de outfit wat pittiger te maken. Daarboven een simpele maar kleurloze blouse, en natuurlijk een paar sneakers. Ook! In een geweldige kleur.


Coral blue turquoise and a little green, great for a little street scene.
Prints and coral

9

I hope everybody is doing well! 
Today I want to share one of my new outfits.
What do you guys think? 

Ik hoop dat het met iedereen goed gaat!
Vandaag deel ik een van mijn nieuwe outfits.
Wat vinden jullie?

Me and my friends took a trip to the Primark in the city The Hague  You have got to love the Primark, that store is amazing for low budget shopping.
I have a thing for long skirt and scarfs these days, and there are a lot of great options. 

Ik en mijn vriendinnen maakte een tripje naar de Primark in de stad Den Haag. Je moet van de Primark houden, die winkel is geweldig voor low budget shopping.
Ik heb iets met lange rokken en sjaals deze dagen, en er waren een aantal goede opties.


When I am at a store I always want to make a hole outfit while i'm shopping. That is maybe not the best choice for my wallet, but I can't help myself.
So the second product I bought was a sweater, you can never have enough of those. 

Wanneer ik in een winkel ben wil ik altijd een hele outfit maken terwijl ik shop. Dat is misschien niet de beste keuze voor mijn portemonnee, maar ik kan het niet helpen.
Dus is het tweede product wat ik kocht een trui, je kan er nooit genoeg hebben.


Scarfs can work for many things these days, and in a lot of different ways.
Stripes

6

To share a mind with someone you don't know
All the things that person doesn't want to show
It must be hard to be you the voice says while reaching for your hand
Trying so deeply for you to understand
It must be hard to breath like this the voice says while reaching for your neck
Trying so passionately to help you sit back
It must be hard to trust like this the voice says while reaching for your face
Trying to make you leave this maze
It must be hard to let go like this the voice says while looking away 
Trying and wishing that he could stay 


To share a mind with someone you don't know
All the things that person doesn't want to show


I wonder

5

Yves Rocher surprised me with a new sensitive line.
The result is amazing! I have new favorites.

Yves Rocher verasste mij met een nieuwe gevoelige lijn.
Het resultaat is geweldig! Ik heb een nieuwe favorieten. 


I have two products that I have been using the past few weeks and both of them are great!
The first one is Smoothing Moisturizing Cream for the sensitive skin. The cream is so soft and once it's applied to the skin it will dry within seconds. The cream helps the skin to calm down after a long day. I like to use this one before I go to sleep, all the little things that grow at night won't get a real change.

Ik heb twee producten die ik al een paar weken gebruik en beide zijn geweldig! Het eerste product is een Smoothing Moisturizing Cream voor de gevoelig huid. De creme is zo zacht en zodra deze is aangebracht op de huid droogt het binnen een paar seconden. De creme helpt de huid te kalmeren na een lange dag. Ik vind het fijn om dit product te gebruiken voor ik ga slapen, alle kleine dingen die dan groeien krijgen haast geen kans.


The second product is called Ultra Tolerance. Sounds exciting right! This product is packed in vacuum so the result would be much better than a normal cream, and I have to say that they are right. The result is great it will keep the skin calm and with out irritations.
I love to use this product before I apply make-up it really helps the skin.

Het tweede product heet Ultra Tolerance. Klinkt spannend toch! Dit product is verpakt in vacuum zodat het resulaat veel beter is dan een gewone creme, ik moet zeggen dat ze gelijk hebben. Het resultaat is geweldig, de huid blijft kalm en zonder irritaties. Ik hou er van om dit product te gebruiken voor ik make-up op doe, het help de houd super goed. For those with a sensitive skin, these products will definitely make you sing.
Sensitive duo

3

It's time to talk about some new beauty products
The Body Shop has a few great ones.

Het is tijd om te praten over wat nieuwe beauty producten.
The Body Shop heeft een aantal leuke.


I love handcreams, specially when they have a very nice smell. This one is from the new collection of The Body Shop. It protects the skin and helps to hydrate for a long period of timeThe best part is that by buying this handcreme you support The Body Shop Foundation that helps humans, animals and nature. Great way to make your hand super soft and give your heart a good feeling!

Ik hou van handcremes, zeker als ze een lekkere geur hebben. Deze is van de nieuwe Body Shop collectie. Het beschermd de huid en helpt voor een lange tijd te hydrateren. Het best is nog dat als je deze handcreme koopt je The Body Shop Foudation ondersteund, zij helpen mens, dier en milieu. Geweldige manier om je handen superzacht te maken en je hart een goed gevoel te geven!


The second product of today is a body butter. The Body Shop has a great collection with diffrent body butters that are very nice for the skin. I love using these in the summer because of the great smells. The Moringa body butter smells like flowers, but i also think that it has a hint of thee. The butter is very thick but as soon as you apply it your skin will feel very soft. 

Het tweede product van vandaag is een body butter. The Body Shop heeft een geweldige collectie met verschillende body butters die geweldig zijn voor de huid. Ik hou er van om deze te gebruiken in de zomer vanwege de lekkere geur. De Moringa body butter ruikt naar bloemen, maar ik vind ook dat het een vleugje thee bevat. De butter is erg dik maar zodra deze aangebracht is op de huid voelt het gelijk heel zacht aan.


Dont' forget softs hand and a kind heart!
Soft and kind

5

I hope everybody had a good start of the week!
I've been daydream shopping, what do you think of my wishlist?

Ik hoop dat iedereen een goede start van de week heeft
gehad! Ik ben aan het dagdroom shoppen geweest, wat denk je
van mijn wens lijstje?

  I think a jacket like this could work great with a pair of jeans. Casual and fun at the same time!


I never liked long cardigans that much but this one is so cute. Great of those long nights in the city!
 These days I like wearing big scarfs with prints. There is so much you can do with a big scarf!
 And of course the long skirts! I have one but you can never have enough right.. I just love these colors.
I love birds always have always will! So I just had to share this one.
Daydream shopping list

13

When it comes down to weather in the Netherlands
our country can be a bit strange. But I am always prepared for it!

Wanneer het op het weer aan komt in Nederland
kan ons land een beetje raar zijn. Maar ik ben altijd voorbereid!


I am starting a new chapter in my life which means new clothes and some old ones. I've been wanted to clean my closet for a long time now and the moment finally came. After saying goodbye to a few things I found this cutie. I totally forgot about him!
I decided to keep it because the weather in Holland is always a question mark. This makes the rain a lot more fun don't you think?

Ik ben een nieuwe hoofdstuk in mijn leven begonnen wat betekend nieuwe kleren en een paar oude. Ik wou al langer mijn keldingkast uitzoeken en eindelijk was het moment daar. Na het afscheid nemen van paar dingen vond ik deze lieverd. Ik was hem helemaal vergeten!
Ik besloot hem te houden omdat, het weer in Holland altijd een vraagteken is. Dit maakt de regen toch een stuk leuker vind je niet?


It can always rain but your outfit should never be the same.
For those rainy days

6

This skirt is one of my latest vintage adventures.
What do you think? Nice for the summer right!

Deze rok is een van mijn laatste vintage avonturen.
Wat denken je? Leuk voor de zomer toch!

This skirt was on of the many facebook vintages markets that you have these days. The girl didn't like it so she put it up for sale.
This way people could all propose a price. I had to fight for this girl but in the end I won. I think shopping this way makes its a more lot fun, you never know what you will find. But it's important to be careful!

Deze rok was op een van de vele facebook vintage pagina's die er tegenwoordig zijn. Het meisje wou hem niet dus wou ze hem verkopen.
Op deze manier konden mensen met een voorstel komen voor de prijs. Ik heb moeten vechten voor deze meid maar uiteindelijk heb ik gewonnen. Ik denk dat shoppen op deze manier het een stuk leuker is, je weet echt nooit wat je kan vinden. Maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn!The skirt is really thick and long so it's great for a walk on the beach. It's still a bit cold in the Netherlands.. I love to combine this skirt with a simple tshirt, some jewlery and of course maybe a cute hat! Because of the fabric I think this dress could also work in autumn with a pair of tights. Great purchase don't you think!

Deze rok is erg dik en lang en dus geweldig voor een wandeling langs het strand. Het is nog een beetje koud in Nederland.. Ik hou er van om deze rok te combineren met een simpel shirt, wat sieraden en natuurlijk een lief hoedje! Vanwege de stof denk ik dat de rok ook goed werkt in de herfst met een panty. Goede aankoop vind je niet!


I wish you all happy vintage shopping!
Vintage Adventure Part 3

11

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.