I can't believe that august is right aroud the corner!
Before you know it this summer will end. But lets talk about
nails on this wonderful day.

Ik kan niet geloven dat augustus om de hoek ligt!
Voor je het weet is de zomer weer voorbij. Maar laten we het over
nagels hebben op deze geweldige dag.

On social media i've been spotting the matt nail polish for some time now. Finding a good one has been a big challenge and catrice has made my day. We all love those cheap products that they sell at the pharmacies, at least I do!

Op social media heb ik vaak de matte nagellak voorbij zien komen. Een goede vinden was een grote uitdaging maar catrice maakte mijn dag. We houden allemaal van goedkope producten die verkocht worden bij drogisten, tenminste ik wel!


Catrice has a lot of different products and nail polish colors. I chose the soft matt nude. I think nude colors are great! These is no need to think about what your wearing and if you nail polish matches the outfit. I am in love with this color, the matt look works great!

Catrice heeft veel verschillende producten en nagellak kleuren. Ik heb gekozen voor de soft matt nude. Ik denk dat nude kleuren geweldig zijn! Er is geen reden om na te denken over wat je aan hebt en of je nagellak matched met je outfit. Ik ben verliefd op deze kleur, de matt look werkt geweldig!


With a color this nude, people will never think you are rude.
Fresh love affair

6

These days a kimono is not a simple at home product.
You see them in all shapes, colors and with a lot of different prints.
Yet again I have a great product by Dresslink to share with you!

Vandaag de dag is een kimono geen simpel thuis product meer.
Je ziet ze in alle vormen, kleuren en met veel verschillende printen.
En alweer heb ik een geweldig product van Dresslink dat ik wil delen met jullie!

Next to the fact that Dresslink has a lot of different products at their website, the delivery is pretty fast. Before I knew it my kimono arrived with the mailman.
The kimono I got has a light color with a flower print. I like wearing this with a pair of jeans and a white shirt.

Naast het feit dat Dresslink veel verschillende prodcten heeft op de website, gaat het bezorgen ook best snel. Voor ik het wist werd mijn kimono gebracht door de postbode.
De kimono die ik heb is licht van kleur met een bloem print. Ik vind het leuk om deze te dragen met een jeans en een wit shirt.


Iv'e been trying a hijab for a few times and I thought let try it on one of my photo's for the blog. Some might like it and some might not but I feel pretty comfortable in it. I always thought that kimono's were only for pajama's at home, guess I was wrong! I'm sure that this kimono looks great with a cute dress or maybe a skirt aswell. Just be creative.

Ik ben al een tijd een hoofddoek aan het proberen en ik dacht laten het proberen voor de foto's van de blog. Sommige zullen het leuk vinden en andere weer niet, maar ik voel me er erg comfortabel bij.
Ik dacht altijd dat kimono's als pyjama waren voor thuis, ik had het dus mis! Ik weet zeker dat deze kimono ook goed werk met een lief jurkje of een rok. Wees gewoon creatief.It doesn't matter what you wear, at least you should not care.
Flower kimono

8

One thing I love to do in the summer. Explore my closet! You never know what you will find, and surprise surprise. Bracelets!

Een ding waar ik van hou om te doen in de zomer. Mijn kast onderzoeken! Je weet maar nooit wat je kan vinden, en surprise surprise. Armbanden!


I am ashamed to say that I don't even know were I bought these! But I just had to share these beauties with you guys. 
Bracelets like these can work great with a lot fo different outfits. Think about that nice and simple summer dress or that pair jeans with a white shirt. Nothing will look boring with something like this on your arm! So we all know what we will be doing this week. I am looking forward to find more in my closet

Ik schaam me als ik zeg dat ik me niet eens kan herninneren waar ik deze heb gekocht! Maar ik moest deze schoonheden met jullie delen.
Armbanden zoals deze werken geweldig met verschillende outfits. Denk aan een leuke simpele jurk of een spijkerbroek met een wit shirt. Niks zal er saai uitzien met zoiets al dit aan je arm! Dus we weten allemaal wat we deze week doen. Ik kijk er naar uit om meer te vinden in mijn kast.


You never know what you will find, your closet can be so kind.
Bracelet rings

9

Lets start this week with eggs and a cute skirt.
Don't know if you guys know Dresslink? Well you are about to!
Don't forget to check their website, you never know what you can find.

Laten we de week starten met eitjes en een leuk rokje.
Ik weet niet of jullie Dresslink kennen? Maar dat gaat nu gebeuren!
Vergeet hun website niet te bekijken, je weet nooit wat je kan vinden.

Today I decided to let my little sister take the stage and show of the products I got. We put together this outfit with a lot of fighting and laughing. But what can I say, we are sisters.

Vandaag heb besloten om mijn kleine zusje het werk te laten doen en de producten te showen die ik heb gehad. We hebben samen naast wat ruzie en gelach deze outfit gemaakt. Maar wat kan ik zeggen, we zijn zusjes.


Our outfit has two products by Dresslink, a skirt and a egg sweaterWe decided to combine this outfit with a pair of New Balance sneakers and the old school Casio Watch. The sweater is great for in the summer, the fabric is not that thick but the long sleeves makes him great for the evening walks.

The skirt has a length till the knee which is oke for the teenage sister I have! I can be protective sometimes..
I think that this skirt works great for a simple outfit, but can do his job at a small party as well.

Onze outfit heeft twee producten van DressLink, een rok en een eitjes trui. We besloten deze te combineren met een paar New Balance sneakers en een ouderwets Casio horloge. De trui is geweldig voor de zomer, de stof is niet dik en door de lange mouwen is hij goed voor een avond wandeling.

De rok heeft een goede lengte tot de knie wat oke is voor de tiener zuster die ik heb! Ik kan soms een beetje over beschermend zijn..
Ik denk dat deze rok goed werkt bij een simpele outfit, maar zijn werk ook doet op kleine feestjes.


Those teenagers these days, they have their own silly little ways.
Eggs and skirts

10

For those that love camomile! I have a great product by
my favorite brand Yves Rocher.

Voor de gene die van kamille houden! Ik heb een geweldig
product van mijn favoriete merk yves Rocher.

Cleaning your face twice a day helps against all the dirt that we get from outside and of course the make up that we use. The Pure Calmille is a cleaner and lotion in one. This prodcuts helps to clean the face and leave a fresh and soft feeling. Great for those that love natural products. My advice? Don't wait any longer and get it!

Door twee keer per dag je gezicht te reinigen helpt het tegen alle viezigheid van buiten en natuurlijk de make up die we gebruiken. Pure Calmille is een reiniger en lotion in een. Dit product helpt het gezicht schoon te maken en een fris en zacht gevoel achter te laten. Geweldig voor degene die houden van natuurlijke producten. Mijn advies? Niet langer wachten en er gewoon een halen!


Just let your face chill, with a little calmille.
Pure calmille

1

 I hope everybody is enjoying their summer break!I sure am. All this relaxing made me think about a few products I do not have in my closet.

Ik hoop dat iedereen aan het genieten is van de zomervakantie! Ik zeker wel. 
Al dit relaxen bracht me aan het denken over een paar producten die ik nog niet in mijn kast heb.


This one is my favorite! I am in love with the lengt of the skirt.
Great for a day in the city.

What to get one of these ?

  
We all need a cute bag! And this one will finish your outfit
perfectly don't you think?

Looking for more? 

Last but not least this great winter jacket. Summer is fun but it doesn't last forever. The color is amazing right?!

Not your type of color? More here. 

Daydream wishlist 2

6

 Today I want to talk about my new lovers.
What do you guys think of my outfit?

Vandaag wil ik het hebben over mijn nieuwe lovers.
Wat vinden jullie van mijn outfit?

After a few months I decided to go back to my old job in the center of Rotterdam. At the shoestore where I work they have a great collection of quality shoes. And this one is my absolute favorite, don't they look cute?

Na een aantal maanden heb ik besloten om terug te gaan naar mijn oude baantje in het centrum van Rotterdam. Bij de schoenen winkel waar ik werk hebben ze een geweldige collectie met kwaliteit schoenen. En deze is absoluut mijn favoriet, zijn ze niet schattig?


I found these sunglasses in my moms jewelry box and I thought let me put this beauty to use. I have no clue what brand it is or where to buy it, but I worked great with my outfit. I'm sure that there are more of these.

Ik vond deze zonnebril in mijn moeders juwelendoosje en ik dacht laat me deze schoonheid gebruiken. Ik heb geen idee wat voor merk het is of waar je hem zou kunnen kopen, maar hij werkte perfect bij mijn outfit. Ik weet zeker dat er van deze soort meer zijn.


Something new and something old, never leave your scarf unfold 
Brown essentials

5

 Lets start of this day with a little arty fashion.
I was happy to be part of this great fashion show.

Laten we deze dag beginnen met een klein beetje arty fashion.
Ik was was blij om deel te nemen aan deze geweldige fashion show.

Fashion shows exist mostly out of waiting, eating, hair and make up. I was happy to see a familiar face that is one of the best when it comes down to make up. But that my opinion of course! I can't think of a nicer way to do what I love together with friends.

Fashion shows bestaan voor het grootste gedeelte uit wachten, eten, haar en make up. Ik was blij om een bekend gezicht te zien die overigens een van de beste is wanneer het op make up aan komt. Maar dat is mijn mening natuurlijk! Ik kan geen betere manier bedenken om te doen waar ik van hou samen met vrienden.


The design that i'm wear was made by Ying Ying a fashion student of Utrecht. She is great with weird fabrics and prints, I believe that she has a good change to make it in the fashion world.

Het ontwerp dat ikd raag is gemaakt door Ying Ying een mode student uit Utrecht. Ze is geweldig met aparte stoffen en prints, ik geloof dat ze een grote kans maakt in de mode wereld.


After all that waiting the end result was amazing. Me and my fluffy buddy had a lot of fun during the shoot. I might look a little to serious, but it's not about me it's about the designs. I hope the designer is proud of her work, I sure am!

Na al dat wachten was het eind resultaat echt geweldig. Ik en mijn zachte vriend hadden het erg naar ons zin tijdens de shoot. Misschien zie ik er iets te serieus uit, maar het gaat niet om mij maar de ontwerpen. Ik hoop dat de ontwerpster trost is op haar ontwerpen, dat ben ik zeker!Fluffy fashion

1

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.