My trip to Finland

1

 Don't think I have disappeared! Autumn break is over here in the Netherlands and I can't wait to show you the pictures of my trip to Finland!
I was so happy to be able to vist one of my great friend in this beautiful country Helsinki is a great city.

Denk maar niet dat ik verdwenen bent! De herfst vakantie is voor bij  hier in Nederland en ik kan niet wachten om jullie mijn foto's te laten zien van mijn reis naar Finland!
Ik was zo blij om mijn goede vriendin te kunnen bezoeken in dit mooie land met de geweldige stad Helsinki.

I never expected to like a country like this much with all that cold! But I survived! In my four days trip I wanted to explore the city Helsinki and take a look at there architecture, culture and art. It workout pretty well I even had time to do some shoppen wich was great. We all love shopping specially in another city.

Ik had nooit gedacht dat ik een stad als deze zo leuk zou vinden met al die kou! Maar ik heb het overleefd! In mijn 4 daagse trip wou ik de arcitectuur, cultuur en kunst van de stad Helsinki bekijken. Het is prima gelukt, ik heb zelfs tijd gehad om te kunnen shoppen wat natuurlijk geweldig was. We houden allemaal van shoppen en zeker in een andere stad.


One of ways to see the city is to find a high spot. The Torni Hotel in Helsinki is a great place to get started and see all the beautiful buildings and islands.

Een van de manieren om de stad te zien is vanaf een hoge plek. Het Torni Hotel in Helsinki en een goede plek om te beginnen en alle mooi gebouwen en eilanden te bekijken.


Next to the builings there are also a lot of churches to see. My favorite one is Oespenski Kathedrale, I just love the green don't you guys?

Naast de gebouwen zijn er ook veel kerken om te zien. Mijn favoriet is de Oespenski Kathedraal, ik hou van de kleur groen jullie niet?


To close of this post about my trip I have one more thing left to show. I got the pleasure to enter the University of Helsinki and their libary has a lot of stairs!

Om deze post af te sluiten over mijn reis heb ik nog een ding om te laten zien. Ik had de mogelijkheid om de Universiteit van Helsinki te bezoeken, hun bibliotheek heeft veel trappen!


Stay up to date there is another post about my trip just wait.

1 comment

  1. Amazing place I like to visit one day :)

    http://fashionconfessions.blogspot.mk/

    ReplyDelete

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.